Alla tester av elnätsmodem, även kallade powerline eller homeplug